วิธีการสั่งซื้อสินค้า

♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท วี.พี. โปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด

กรณี   เปิดใบกำกับภาษี    ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง

บริษัท วี.พี. โปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด
942 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวง วัดท่าพระ  เขต บางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600
โทร       02-467-4492-3 , 02-868-221
มือถือ     086-341-9778  
แฟ็กซ์     02-467-4790   , 02-457-8942
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  0105554074340

 

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in

พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์

และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่โทรสารหมายเลข

02-457-8942 , 02-077-9058

 

 

Visitors: 1,053,722