SAFETY (อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล)

               

                  หมวกนิรภัย                                    กระบังหน้า                               โครงครอบศรีษะ

               

                แว่นตานิรภัย                                      ที่ครอบตา                                    ปลั๊กอุดหู

               

                    ที่ครอบหู                                 หน้ากากกันฝุ่น                               หน้ากากนิรภัย

               

               ชุดป้องกันสารเคมี                               เข็มขัดพยุง                                 อุปกรณ์ป้องกันตก

               

                 วัสดุซับสารเคมี                                   ชุดล้างตา                                   พรมกันลื่น

              

                 รองเท้านิรภัย                         ชุดดูดซัพสารเคมีฉุกเฉิน

Visitors: 1,251,203