วัสดุดูดซับของเหลวอันตราย

วัสดุดูดซัพสารเคมีรั่วไหล

ผลิตจากเส้นใย Polypropylene

ประเภทการใช้งาน

  • ดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลว (สีขาว) : Oil Only Sorbents
  • ดูดซับน้ำ, น้ำมันและสารเคมีเหลว (สีเทา) : Universal Sorbents
  • ดูดซับสารเคมีรุนแรง (สีเหลือง/ชมพู) : Chemical Sorbents
  • ชุดอุปกรณ์ดูดซับฉุกเฉิน : Emergency Kit

สามารถกำจัดได้  โดยการเผาที่อุณหภูมิสูง

Visitors: 1,251,209