วิธีการสั่งซื้อสินค้า

♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท วี.พี. โปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด

กรณี   เปิดใบกำกับภาษี    ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง

บริษัท วี.พี. โปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด
168/27 โครงการอาภา3 ซอยวัดบางไกรไน
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
โทร       02-162-0286 , 02-162-0290
มือถือ     086-341-9778  
แฟ็กซ์     02-077-9058
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  0105554074340

 

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in

พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์

และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่โทรสารหมายเลข

02-077-9058

 

 

Visitors: 1,251,203