อุปกรณ์เครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ

               

              สารกันความชื้น                           กรวยกระดาษ                         โคมไฟขยายชิ้นงาน

               

                    คีมจับชิ้นงาน                           ขวดบรรจุสารเคมี                          เอี๊ยมพลาสติก

Visitors: 1,253,772