พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์

รหัส
09
แบรนด์
-
สินค้า
พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
รุ่น
DTIOZ-SL-001
ผู้ผลิต
-
คุณสมบัติ 
-ใช้ขจัดไฟฟ้าสถิตย์และฝุ่นได้อย่างรวดเร็ว
-หน้ากว้างครอบคลุม 40 x 60 ซม.
-ขนาดเล็ก, น้ำหนักเบาและพกพา
-สามารถแขวนหรือวางตั้งโต๊ะได้
-สมดุลไออนอยุ่ที่ 0-10 วัตต์
-แสดงค่าสถานะไออนด้วยไฟ
-แรงดันไฟเข้า : 220V
ลักษณะงาน
เหมาะสำหรับใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ งานอิเล็คทรอนิคส์ ประกอบรถยนต์ ฯ ที่ต้องการควบคุมอนุภาคฝุ่นและไฟฟ้าสถิตย์
สี
ขาว
ขนาด
3 กิโลกรัม
การบรรจุ
1 อัน/แพ็ค

รหัส
09
แบรนด์
-
สินค้า
พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
รุ่น
SLB-801D
ผู้ผลิต
-
คุณสมบัติ 
-ใช้ขจัดไฟฟ้าสถิตย์และฝุ่นได้อย่างรวดเร็ว
-หน้ากว้างครอบคลุม 35 x 38 x 16 ซม.
-ขนาดเล็ก, น้ำหนักเบาและพกพา
-สามารถแขวนหรือวางตั้งโต๊ะได้
-สมดุลไออนอยุ่ที่ 0-10 วัตต์
-แสดงค่าสถานะไออนด้วยไฟ
-แรงดันไฟเข้า : 220V
ลักษณะงาน
เหมาะสำหรับใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ งานอิเล็คทรอนิคส์ ประกอบรถยนต์ ฯ ที่ต้องการควบคุมอนุภาคฝุ่นและไฟฟ้าสถิตย์
สี
ขาว
ขนาด
3.75 กิโลกรัม
การบรรจุ
1 อัน/แพ็ค

รหัส  
09
แบรนด์
-
สินค้า
พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
รุ่น
OHAB-SL-003
ผู้ผลิต
-
คุณสมบัติ 
-ใช้ขจัดไฟฟ้าสถิตย์และฝุ่นได้อย่างรวดเร็ว
-หน้ากว้างครอบคลุม 110 x 17 x 12.5 ซม.
-ใช้ติดตั้งบนเพดานห้อง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
-ความเร็วลม 120 -330 CFM
-สมดุลไออนอยุ่ที่ 0-10 วัตต์
-แสดงค่าสถานะไอออนด้วยระบบไฟ
-แรงดันไฟเข้า : 220 V
ลักษณะงาน
เหมาะสำหรับใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ งานอิเล็คทรอนิคส์ ประกอบรถยนต์ ฯ ที่ต้องการควบคุมอนุภาคฝุ่นและไฟฟ้าสถิตย์
สี
ขาว
ขนาด
11.7 กิโลกรัม
การบรรจุ
1 อัน/แพ็ค

รหัส 
09
แบรนด์
-
สินค้า
พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
รุ่น
1B43-KMIB-43
ผู้ผลิต
-
คุณสมบัติ 
-ใช้ขจัดไฟฟ้าสถิตย์และฝุ่นได้อย่างรวดเร็ว
-หน้ากว้างครอบคลุม 43 x 17 x 6 ซม.
-ใช้ติดตั้งบนเพดานห้อง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
-สมดุลไออนอยุ่ที่ 15 วัตต์
-แสดงค่าสถานะไอออนด้วยระบบไฟ
-แรงดันไฟเข้า : 220 V
ลักษณะงาน
เหมาะสำหรับใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ งานอิเล็คทรอนิคส์ ประกอบรถยนต์ ฯ ที่ต้องการควบคุมอนุภาคฝุ่นและไฟฟ้าสถิตย์
สี
ขาว
ขนาด
3.5 กิโลกรัม
การบรรจุ
1 อัน/แพ็ค

รหัส  
09
แบรนด์
-
สินค้า
พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
รุ่น
OHAB-SL002
ผู้ผลิต
-
คุณสมบัติ 
-ใช้ขจัดไฟฟ้าสถิตย์และฝุ่นได้อย่างรวดเร็ว
-หน้ากว้างครอบคลุม 61 x 17 x 12.5 ซม.
-ใช้ติดตั้งบนเพดานห้อง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
-ความเร็วลม 80 – 220 CFM
-สมดุลไอออนอยุ่ที่ 0-10 วัตต์
-แสดงค่าสถานะไอออนด้วยระบบไฟ
-แรงดันไฟเข้า : 220 V
ลักษณะงาน
เหมาะสำหรับใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ งานอิเล็คทรอนิคส์ ประกอบรถยนต์ ฯ ที่ต้องการควบคุมอนุภาคฝุ่นและไฟฟ้าสถิตย์
สี
ขาว
ขนาด
8 กิโลกรัม
การบรรจุ
1 อัน/แพ็ค
Visitors: 1,251,203