ตู้เก็บสารเคมี

รหัส 19
แบรนด์ JUSTRITE 
สินค้า ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ
รุ่น 04001
ผู้ผลิต -
คุณสมบัติ 
- ตู้เก็บของเหลวไวไฟ เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA compliant
- NFPA Code 30 ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีหนา 1 mm. 
- โครงสร้างผนัง 2 ชั้น  ทำให้แข็งแรงทนทาน เคลือบด้วยสีผสมพิเศษ Epoxy 
- ระบบล็อค ล็อคได้ 2 แบบ ทั้งแบบลูกกุญแจ และคล้องแม่กุญแจ มือจับออกแบบให้ทำงานสะดวก
- ภายในประกอบด้วยชั้นที่ออกแบบให้ลาดเอียงเล็กน้อย 
- ขอบประตูเหล็กโค้งมน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ทำงาน มีตัวระบายอากาศพร้อมตัวกันไฟ
- 1 ประตู ไม่สามารถปิดเองได้อัตโนมัติ ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีหนา 1 mm. 
- ทุกตู้มั่นใจได้ด้วยการรับประกันยาวนานถึง 10 ปี
ลักษณะงาน ใช้สำหรับเก็บสารเคมีไวไฟทุกชนิด
สี เหลือง
ขนาด
ความจุ 4 แกลลอน ชั้นวางของ 1 ชั้น
ความสูง 559 มม. ความกว้าง 432 มม. ความลึก 432 มม.
การบรรจุ 1 ชุด/แพ็ค

 

รหัส 19
แบรนด์ JUSTRITE 
สินค้า ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ
รุ่น 12021
ผู้ผลิต -
คุณสมบัติ 
- ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อน เป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีหนา 1 mm.
- ตู้ออกแบบให้เหมาะสำหรับวางใต้โต๊ะทำงานเพื่อช่วยให้สามารถจัดเก็บสารไว้ใกล้พื้นที่ทำงานได้
- โครงสร้างผนัง 2 ชั้น  ทำให้แข็งแรงทนทาน เคลือบด้วยสีผสมพิเศษ Epoxy 
- ระบบล็อค ล็อคได้ 2 แบบ ทั้งแบบลูกกุญแจ และคล้องแม่กุญแจ มือจับออกแบบให้ทำงานสะดวก
- ภายในประกอบด้วยชั้นที่ออกแบบให้ลาดเอียงเล็กน้อย 
- ขอบประตูเหล็กโค้งมน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ทำงาน มีตัวระบายอากาศพร้อมตัวกันไฟ
- 2 ประตู ไม่สามารถปิดเองได้อัตโนมัติ 
- ทุกตู้มั่นใจได้ด้วยการรับประกันยาวนานถึง 10 ปี
ลักษณะงาน ใช้สำหรับเก็บสารเคมีกัดกร่อนไฟทุกชนิด
สี ฟ้า
ขนาด
ความจุ 12 แกลลอน ชั้นวางของ 1 ชั้น
ความสูง 889 มม. ความกว้าง 591 มม. ความลึก 457 มม.
การบรรจุ 1 ชุด/แพ็ค

 

รหัส 19
แบรนด์ JUSTRITE 
สินค้า ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ
รุ่น 23001
ผู้ผลิต -
คุณสมบัติ 
- ตู้เก็บของเหลวไวไฟ เป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีหนา 1 mm.
- ตู้ออกแบบให้เหมาะสำหรับวางใต้โต๊ะทำงานเพื่อช่วยให้สามารถจัดเก็บสารไว้ใกล้พื้นที่ทำงานได้
- โครงสร้างผนัง 2 ชั้น  ทำให้แข็งแรงทนทาน เคลือบด้วยสีผสมพิเศษ Epoxy 
- ระบบล็อค ล็อคได้ 2 แบบ ทั้งแบบลูกกุญแจ และคล้องแม่กุญแจ มือจับออกแบบให้ทำงานสะดวก
- ภายในประกอบด้วยชั้นที่ออกแบบให้ลาดเอียงเล็กน้อย 
- ขอบประตูเหล็กโค้งมน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ทำงาน มีตัวระบายอากาศพร้อมตัวกันไฟ
- 2 ประตู ไม่สามารถปิดเองได้อัตโนมัติ 
- ทุกตู้มั่นใจได้ด้วยการรับประกันยาวนานถึง 10 ปี
ลักษณะงาน ใช้สำหรับเก็บสารเคมีไวไฟทุกชนิด
สี เหลือง
ขนาด
ความจุ 22 แกลลอน ชั้นวางของ 1 ชั้น
ความสูง 889 มม. ความกว้าง 889 มม. ความลึก 559 มม.
การบรรจุ 1 ชุด/แพ็ค

 

รหัส 19
แบรนด์ JUSTRITE 
สินค้า ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ
รุ่น 30001
ผู้ผลิต -
คุณสมบัติ 
- ตู้เก็บของเหลวไวไฟ เป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีหนา 1 mm.
- ตู้ออกแบบให้เหมาะสำหรับวางใต้โต๊ะทำงานเพื่อช่วยให้สามารถจัดเก็บสารไว้ใกล้พื้นที่ทำงานได้
- โครงสร้างผนัง 2 ชั้น  ทำให้แข็งแรงทนทาน เคลือบด้วยสีผสมพิเศษ Epoxy 
- ระบบล็อค ล็อคได้ 2 แบบ ทั้งแบบลูกกุญแจ และคล้องแม่กุญแจ มือจับออกแบบให้ทำงานสะดวก
- ภายในประกอบด้วยชั้นที่ออกแบบให้ลาดเอียงเล็กน้อย 
- ขอบประตูเหล็กโค้งมน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ทำงาน มีตัวระบายอากาศพร้อมตัวกันไฟ
- 2 ประตู ไม่สามารถปิดเองได้อัตโนมัติ 
- ทุกตู้มั่นใจได้ด้วยการรับประกันยาวนานถึง 10 ปี
ลักษณะงาน ใช้สำหรับเก็บสารเคมีไวไฟทุกชนิด
สี เหลือง
ขนาด
ความจุ 30 แกลลอน ชั้นวางของ 1 ชั้น
ความสูง 1118 มม. ความกว้าง 1092 มม. ความลึก 457 มม.
การบรรจุ 1 ชุด/แพ็ค

 

รหัส 19
แบรนด์ JUSTRITE 
สินค้า ตู้จัดเก็บสำหรับของเหลวที่ระเบิดได้
รุ่น 30011
ผู้ผลิต -
คุณสมบัติ 
- ตู้เก็บของเหลวที่ระเบิดได้ เป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีหนา 1 mm.
- ตู้ออกแบบให้เหมาะสำหรับวางใต้โต๊ะทำงานเพื่อช่วยให้สามารถจัดเก็บสารไว้ใกล้พื้นที่ทำงานได้
- โครงสร้างผนัง 2 ชั้น  ทำให้แข็งแรงทนทาน เคลือบด้วยสีผสมพิเศษ Epoxy 
- ระบบล็อค ล็อคได้ 2 แบบ ทั้งแบบลูกกุญแจ และคล้องแม่กุญแจ มือจับออกแบบให้ทำงานสะดวก
- ภายในประกอบด้วยชั้นที่ออกแบบให้ลาดเอียงเล็กน้อย 
- ขอบประตูเหล็กโค้งมน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ทำงาน มีตัวระบายอากาศพร้อมตัวกันไฟ
- 2 ประตู ไม่สามารถปิดเองได้อัตโนมัติ 
- ทุกตู้มั่นใจได้ด้วยการรับประกันยาวนานถึง 10 ปี
ลักษณะงาน ใช้สำหรับเก็บของเหลวที่ระเบิดได้
สี แดง
ขนาด
ความจุ 30 แกลลอน ชั้นวางของ 1 ชั้น
ความสูง 1118 มม. ความกว้าง 1092 มม. ความลึก 457 มม.
การบรรจุ 1 ชุด/แพ็ค

 

รหัส 19
แบรนด์ JUSTRITE 
สินค้า ตู้นิรภัยสำหรับสารเคมีกัดกร่อน
รุ่น 30021
ผู้ผลิต -
คุณสมบัติ 
- ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อน เป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีหนา 1 mm.
- ตู้ออกแบบให้เหมาะสำหรับวางใต้โต๊ะทำงานเพื่อช่วยให้สามารถจัดเก็บสารไว้ใกล้พื้นที่ทำงานได้
- โครงสร้างผนัง 2 ชั้น  ทำให้แข็งแรงทนทาน เคลือบด้วยสีผสมพิเศษ Epoxy 
- ระบบล็อค ล็อคได้ 2 แบบ ทั้งแบบลูกกุญแจ และคล้องแม่กุญแจ มือจับออกแบบให้ทำงานสะดวก
- ภายในประกอบด้วยชั้นที่ออกแบบให้ลาดเอียงเล็กน้อย 
- ขอบประตูเหล็กโค้งมน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ทำงาน มีตัวระบายอากาศพร้อมตัวกันไฟ
- 2 ประตู ไม่สามารถปิดเองได้อัตโนมัติ 
- ทุกตู้มั่นใจได้ด้วยการรับประกันยาวนานถึง 10 ปี
ลักษณะงาน ใช้สำหรับเก็บสารเคมีกัดกร่อนทุกชนิด
สี ฟ้า
ขนาด
ความจุ 30 แกลลอน ชั้นวางของ 1 ชั้น
ความสูง 1118 มม. ความกว้าง 1092 มม. ความลึก 457 มม.
การบรรจุ 1 ชุด/แพ็ค
Visitors: 1,251,209