การใช้ Sticky mat อย่างถูกต้อง

การใช้ Sticky mat อย่างถูกต้อง

     แผ่นกาวดักฝุ่นติดพื้น (Sticky Mat)เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญในการลดฝุ่นในห้องคลีนรูม
การติด Sticky Mat บนพื้นในห้องคลีนรูม สามารถช่วยดักฝุ่นที่ปลิวตกลงพื้นมิให้ปลิวฟุ้งขึ้นมาได้
ดังเช่น จากการใช้ไฟฉายติด UV Filter ส่องดู จะทำให้เราเห็นว่ามีฝุ่นประเภทเศษด้ายติดอยู่มากมาย


     แสดงว่า Sticky Mat สามารถช่วยดักฝุ่นไว้ได้ หากไม่มี Sticky Mat ฝุ่นเหล่านี้อาจลอยฟุ้งขึ้นมา กระจายไปติดชิ้นงาน หรือตามที่ต่างๆในห้องคลีนรูมได้

 
     การติด Sticky Mat จะช่วยทำความสะอาดพื้นใต้รองเท้าได้ระดับหนึ่ง แต่หากทุกคนย่ำตรงที่เดิมซ้ำๆกันก็จะไม่ช่วยอะไร ดังนั้น จึงต้องหมั่นคอยเปลี่ยนแผ่นใหม่บ่อยๆตรงทางออกจากห้องแอร์ชาวเวอร์ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรติด Sticky Mat เพื่อป้องกันฝุ่นเข้าห้องคลีนรูม

     ซึ่ง Sticky Mat นี้ นอกจากจะใช้ในการดักฝุ่นแล้ว เราอาจใช้ในการประเมินความสะอาดของห้องคลีนรูมของเรา และประเมินมาตรการลดฝุ่นที่ทำอยู่ว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน เพื่อหาปรับปรุงแก้ไขต่อไปได้

Visitors: 1,247,593